OS ŽIEMOS TAURĖS MARKIRUOTOJE TRASOJE BĖGTE NUOSTATAI

N U O S T A T A I

TIKSLAI

Varžybos vykdomos tikslu populiarinti orientavimosi sportą žiemos sąlygomis, išaiškinti pajėgiausius  įvairiose amžiaus grupėse, šioje techniškai įdomiausioje rungtyje su žemėlapiu (BIATLONO PAVYZDŽIO OS VARIANTAS).

 ORIENTAVIMASIS ŠIOJE MARKIRUOTOJE  TRASOJE

ASMENINĖS VARŽYBOS – TAISYKLĖS

  Orientavimasis markiruotoje trasoje – OS rūšis, kai dalyvis, bėgdamas ar eidamas vietovėje su žemėlapiu ženklinta trasa, turi žemėlapyje pažymėti trasoje išdėstų Kontrolinių Punktų(vėliau trumpiname – KP) tikslias vietas.

Kiekvienas dalyvis starte gauna vardinį žemėlapį, kuriame tik pažymėta starto vieta – trikampis.

Kontroliniai punktai vietovėje numeruojami eilės tvarka kiekvienai trasai atskirai. Jei KP yra bendras kelioms trasoms – nurodomas eilės numeris kiekvienai trasai (pvz. C – 5 KP, B – 9 KP, A -11 KP ir taip toliau)

    Kontroliniai punktai žemėlapyje žymimi smeigtuku distancijoje. Paskutinis KP žymimas prie paskutinio KP žymėjimo ribos, paženklintos plakatu STOP. Finišo metu žemėlapis yra grąžinamas distancijos tarnybai klaidų įvertinimui. Žymėtis KP po finišo negalima arba bus dalyviui tik diskvalifikavimas.

Bauda už klaidingai pažymėtus KP išreiškiama minutėmis ir pridedama prie trasos įveikimo laiko.

   Dalyvis, žymėdamas KP, už padarytą didesnę kaip 2 mm paklaidą, gauna 1 min. baudą, už daugiau nei4mm paklaidą nuo skylutės 2minutes, o už daugiau nei  6mm – 3 minutes plius. Kiekvienas KP yra vertinamas atskirai. Maksimali bauda, kurią galima skirti už paklaidą, pažymint vieną KP yra 3 minutės.

   Maksimali – 3 minučių bauda skiriama taip pat, kai nėra vieno ar kelių KP dūrių, už kiekvieną trūkstamą skiriamos 3 minutės. Taip pat už kiekvieną papildomą skylutę yra skiriama 3 minučių bauda atskirai.

Dalyviui gavus maksimalias baudas rezultatas neanuliuojamas. Visa Kontrolinių Punktų bauda sumuojama prie trasos įveikimo laiko. Todėl bėgantys žmonės gali dalyvauti taip pat ir žinoma yra kviečiami.

Dalyviui neįveikus dalies trasos ar nefinišavus rezultatai neskaičiuojami.

Prieš varžybas, kitoje žemėlapio pusėje, trasų tarnyba nubraižo 2,4 ir 6 mm koncentrinius apskritimus, kurių centrai sutampa su tikrosiomis KP vietomis. Po to ši pusė užklijuojama nepermatomu popieriumi.

   Dūrio centrui sutapus su apskritimo linija, bauda skaičiuojama dalyvio naudai. Esant didesniai atsižymėjimo ertmei, bauda skaičiuojama nuo tolimesnio skylutės krašto.

ORGANIZATORIAI         

Asociacija Miško Stadionai.

Varžybų vyr.teisėjas – Edgaras Voveris, vyr.sekretorius – Tadas Jarošius.

PROGRAMA  

Varžybos vykdomos ženklintoje trasoje, pagal nuostatuose parašytas taisykles. Priklausomai nuo oro sąlygų žiemos metu, vistik varįžybos vyks tik bėgte. Oro sąlygos:  turi būti nedaugiau nei 15 laipsnių šalčio ar ir sniego danga miške turi būti taip pat saugi bėgimui. Kitaip varžybos nebus vygdomos arba bus perkeltos kitai datai ir apie tai bus informuojama visuomenė išanksto ir nevėliau 3 dienų iki starto.

LAIKAS, VIETA           

1 ETAPAS    2018 m. gruodžio 22 d. (šeštadienį) Vilniaus rajone, Balžio gatvėje; GPS Koordinatės 54.793279,25.434256

 Startas nuo 11.30 iki 14.00

2 ETAPAS 2018 m. gruodžio 26 d.(trečiadienį) GPS Koordinatės 54.828279,25.448849
, tikslus informavimas dbtopas.lt arba www.foreststadiums.lt
3 ETAPAS 2019 m. sausio 27 d.(sekmadienį) taip pat info vėliau  dbtopas.lt arba www.foreststadiums.lt
4 ETAPAS 2019 m. vasario10 d.(sekmadienį) info taip pat.
5 ETAPAS 2019 m. kovo 11 d.(pirmadienį) INFORMAVIMAS tik prieš startus.

SUMOJE SKAIČIUOJAMI 3 iš šių 5 galimų rezultatų. Rezultatai taškų sumoje savo amžiaus grupei gaunami bėgant betkurią esamo ilgio distanciją, bet ilgesnėse distancijose taškų sumos yra didesnės dėl koeficientų sudėtingumui ir ilgiui distancijai. REGISTAVIMAS Į DISTANCIJAS, o ne į amžiaus grupes. Galutiniai rerzultatai bus pateikiami išklotinėse jau ir atskirai skirtose distancijose ir amžiaus grupėse  su visais taškais atskirai. Sekite REZULTATUS www.foreststadiums.lt
Suminių rezultatų skačiavimo formulė
P = V + 0.4*S
P – gautų taškų skaičius
V – skaičiuojamo dalyvio ir greičiausio tos pačios grupės dalyvio, greičių santykis išreikštas promilėmis (maks. 1000)
S – skaičiuojamo dalyvio ir ilgiausią trasą įveikusio tos pačios grupės dalyvio, įveiktų trasų ilgių santykis išreikštas promilėmis (maks. 1000)

 

 DALYVIAI                          

Kviečiami visi OS mėgėjai, bet apdovanojimai vyks tik šiose amžiaus grupėse:

V,M – 16,21E, 21A,40,50,60,70

DALYVIŲ REGISTAVIMAS

Dalyviai registruojami dbtopo puslapyje pagal išanksto sudarytą tvarką. Priimami  dalyviai ir be registracijos taip pat.

Dalyviai registruoja save į nurodytas distancijas, pasiringdami jų ilgius pagal tai:

A – ILGIAUSIA DISTANCIJA – 10km
B –  ANTRA PAGAL ILGĮ – 7km
C – 5km
P – 2,5 – 3km
… viskas paprasta, tik svarbu bandyti save šioje įdomioje visiems rungtyje, kurioje bėgdami-sekdami markiruotę tikrai nepasiklysite.

STARTO MOKESTIS     

moksleiviai moka 3 eur, studentai ir pensininkai 3,5eur, visi kiti 5eur starto mokestį (varžybų vietoje).  Neatvykę dalyviai moka 1,5eur baudą… Neregistruoti dalyviai moka + 2eurus.
Nemokamai kviečiami dalyvauti suaugusių Lietuvos rinktinės nariai dalyvavę miškų estafetės rungtyje 2018 Pasaulio Čempionate ir kiti kviesti asmenškai…)

APDOVANOJIMAS     

Visų etapų nugalėtojai grupėse ir  prizininkai sumos varžybose, apdovanojami prizais. 

PRIĖMIMO SĄLYGOS

Sportininkų dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija. Sportininkai už savo sveikatą atsako patys,už moksleivius atsakingi ir jų treneriai.

ŠIE NUOSTATAI YRA KVIETIMAS Į VARŽYBAS.

Kiekvienas etapas - nauja distancija…
Kiekvienas žingsnis - naujas etapas…
Ateikite ir išbandykite save šiame renginyje!...)